RODO

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez P.H.U. ARAMIR Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Pleszewie ul. Piaski 33 na podstawie art. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W

Oświadczam, że zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zostałem/łam* poinformowany/a* że:

  1. Administratorem moich danych osobowych jest P.H.U. ARAMIR Sp. z o.o. Sp.k. 63-300 Pleszew ul. Piaski 33
  2. Odbiorcą/odbiorcami moich danych osobowych będą pracownicy oraz współpracownicy tego podmiotu;
  3. Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres szeroko pojętej współpracy z w/w podmiotem
  4. Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  5. Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 51 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych dotyczących przetwarzania ww. w celu narusza przepisy tego rozporządzenia;
  6. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji celu lub współpracy, dla potrzeb których dane te są gromadzone i przetwarzane;
  7. Moje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a także w sposób niezautomatyzowany przez osoby do tego uprawnione.
  8. Jeśli masz pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych lubchciałbyś zgłosić zagadnienie związane z przetwarzaniem danych osobowych przez P.H.U. ARAMIR Sp. z o.o. Sp. k, możesz się skontaktować wykorzystując dane kontaktowe: rodo@aramir.eu