62 7428948
ksiegowosc@aramir.eu

Regulamin

Regulamin Akcji Lojalnościowej „Letnia Promocja -30 gr./l ” (zwany dalej Regulaminem)

I. Organizator Akcji Lojalnościowej

1. Organizatorem akcji lojalnościowej „Zbierz punkty i odbieraj nagrody”(zwanej dalej Akcją Lojalnościową) jest ARAMIR Sp. z o.o. z siedzibą w Pleszewie ul. Piaski 33, NIP: 6171011479, REGON: 250555253, zarejestrowana w Sąd Rejonowy Poznań, Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000898148 (zwana dalej Organizatorem).

II. Czas i miejsce trwania Akcji Lojalnościowej

1.Akcja Lojalnościowa prowadzona jest na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz Gminy Czermin w powiecie Pleszew na dwóch stacjach paliw działających pod marką ARAMIR (zwanej dalej Stacjami ARAMIR). Lista stacji:
  • ARAMIR, ul. Piaski 33, 63-300 Pleszew
  • ARAMIR, ul. Pieruchy 52B, 63-304 Czermin
2. Akcja Lojalnościowa „Letnia Promocja -30 gr./l ” trwa w okresie od 5.07.2022 r. do 31.08.2022 r. w każdy wtorek, czwartek i sobotę w okresie Akcji Lojalnościowej

III. Reguły Akcji Lojalnościowej

1. Uczestnikiem Akcji Lojalnościowej (zwanym dalej Uczestnikiem) na warunkach określonych w Regulaminie może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która w dniach od 5.07.2022 r. do 31.08.2022 r. dokona tankowania pojazdu na Stacji Paliw ARAMIR olejem napędowym, benzyną lub gazem LPG.
2. Akcja Lojalnościowa dotyczy wyłącznie transakcji paragon dla klienta, udzielanie rabatu jest niemożliwe do transakcji dla klientów nabywających paliwo na fakturę vat, paragon z NIP, odroczonym terminem płatności, towarów wydawanych na WZ.
3.Uczestnik w okresie trwania Akcji Lojalnościowej, otrzymuje możliwość dokonywania zakupu Paliwa w cenie na dystrybutorze pomniejszonej o rabat 30 gr. na każdym litrze paliwa dla danej transakcji na Stacjach Paliw ARAMIR.
4. Limit jednorazowej transakcji aby klient otrzymał rabat na paliwo wynosi 50 litrów. Każdy dodatkowo zatankowany litr paliwa będzie rozliczany w cenie jaka widnieje na dystrybutorze.
5. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Akcji Promocyjnej wielokrotnie na zasadach opisanych Regulaminem.
6. Zakupu paliwa można dokonywać w okresie od 5.07.2022r. do 31.08.2022 r. tylko i wyłącznie w każdy wtorek, czwartek i sobotę w okresie promocyjnym.
7. Akcja Lojalnościowa nie może być łączona z innymi rabatami i promocjami oferowanymi przez Organizatora na Stacjach Paliw ARAMIR oraz w przypadku zakupów z odroczonym terminem płatności lub towarów wydanych na WZ.
8. Uczestnik paliwo może wyłącznie tankować do baku pojazdu. Akcją nie są objęte tankowania do pojemników, kanistrów, beczek, toreb.
9. Z promocji wyłączona jest sprzedaż AdBlue z dystrybutora.

IV. Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje związane z przebiegiem Akcji Lojalnościowej mogą być zgłaszane przez Uczestników na piśmie i wysyłane na adres: ARAMIR Sp. z o. o., ul. Piaski 33, 63-300 Pleszew. Reklamacja powinna zawierać dane, które zidentyfikują Uczestnika Akcji Lojalnościowej, datę, miejsce oraz numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, którego reklamacja dotyczy.

V. Postanowienie końcowe

1. Treść Regulaminu dostępna jest na Stacji Paliw organizatora lub na stronie www.aramir.eu.
2. Udział Uczestnika Akcji Lojalnościowej oznacza akceptację Regulaminu
3. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Wiążące w zakresie Akcji Lojalnościowej są jedynie postanowienia Regulaminu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu.
5. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.